Apps

Invest2Learn

Verdere info volgt. E-Learning systeem waarmee eigen personeel, maar ook partners opgeleid kunnen worden in de way of working. Gedifferentieerd/ vertaald op en of vanuit het product/ service; dienst aanbod van jouw bedrijf

Menselijk kapitaal -en opleiding wordt steeds belangrijker. Tevens dat je aantoont dat je geëquipeerd bent. Alsmede blijvend leren en ontwikkelen.

Tevens de mogelijkheid om meerdere LMS systemen volgens het gestandardiseerde protocol LTI en of SCORM packages te koppelen.