Hosting

Merken registratie

Binnen de Benelux kan een bedrijf zijn merk registreren via BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Eenmaal een registratie afgerond bij BBIE mag uw merk niet meer door derden (zonder toestemming) worden gebruikt in Nederland, België en Luxemburg.

Een merk kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals een beeldmerk, woordmerk, vormmerk, kleurmerk of een klankmerk. Een idee dat niet is uitgewerkt kan dus niet beschermd worden, echter wanneer het idee enigszins wordt uitgewerkt op papier kan het in aanmerking komen voor een merken registratie.

Om merken buiten de Benelux (maar binnen Europa) te kunnen beschermen kan het merk worden geregistreerd bij de Europese Merkendatabank. Via het OHIM (Office for Harmonization in the International Market) kunnen merken binnen de Europese Unie worden beschermd.
Na registratie mag ook het ® tegen gebruikt worden in het merk. Een merkregistratie is 10 jaar geldig en kan iedere keer met een periode van 10 jaar verlengd worden.

Waarom registreren?

Als bedrijf zijnde is het ontzettend belangrijk om je merk te registeren. Dit is immers het onderscheidend vermogen van het bedrijf. Hierbij kan het gaan om een beeldmerk, woordmerk, vormmerk, kleurmerk of een klankmerk. Hoe eerder een merk wordt geregistreerd, des te eerder deze beschermd is voor misbruik van derden. Met een geregistreerd merk kan worden opgetreden tegen partijen die de merknaam onrechtmatig gebruiken. Hierdoor worden inkomstenderving en misleiding van de klant voorkomen. Het is om deze reden raadzaam om tegelijkertijd met het inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) ook het merk te registeren.

Een veel gehoorde uitspraak is ‘mijn bedrijf is mijn kindje’, hierachter schuilt natuurlijk de gedachte dat u als ondernemer uw bedrijf heeft opgebouwd vanuit het niets. Geleidelijk aan is uw bedrijf gegroeid en is het een volwassen onderneming geworden. Wat veel ondernemers vergeten is dat uw bedrijfsnaam een merk is, evenals het logo van uw bedrijf. Wanneer deze twee merken niet worden vastgelegd dan kan een ander persoon hier mee vandoor gaan. Het gevolg is dat u opzoek kunt gaan naar een andere naam en/of een ander beeldmerk (logo) in het slechtste geval gaat uw bedrijf waar u zo hard voor gewerkt heeft hieraan onderdoor. Om dit te voorkomen kunnen wij u helpen en adviseren om een merkregistratie uit te voeren.

Wilt u meer informatie ontvangen of een afspraak met ons maken? Vul dan onderstaand contactformulier in.